K Srdci klíč

obecně prospěšná společnost

 

Komplexní pomoc lidem v krizových životních situacích.

Kdo jsme

Občanské sdružení bylo založeno v roce 2005. Od samého začátku se naše činnost zaměřovala na pomoc osobám v krizových životních situacích, spojených zejména se ztrátou bydlení a střechy nad hlavou. V roce 2011 byla registrována první pobytová sociální služba podle zákona 108/2006 Sb., v témže roce byly registrovány další tři sociální služby.

V roce 2014 se sdružení transformovalo na obecně prospěšnou společnost. Od té doby pokračujeme v naplňování našeho poslání – pomáhat lidem v nouzi překonat kruh chudoby a zvýšit jejich zaměstnatelnost prostřednictvím našich sociálních služeb. S podporou našich partnerů poskytujeme materiální, finanční a emocionální podporu všem potřebným.

Novinky

Čvn 7, 2024

Minikonference: PROCES ZABYDLENÍ OHROŽENÉ DOMÁCNOSTI – STRATEGIE, PLÁNOVÁNÍ, INOVACE

Dne 30. května 2024 jsme měli tu čest uspořádat minikonferenci na téma "Proces zabydlení ohrožené domácnosti - strategie, plánování, inovace" v rámci projektu "Šance bydlet - Housing First v Chomutově" (reg. č. projektu CZ.03.02.01/00/22_007/0000187). Akce se konala v krásném atriu Chomutovské knihovny a byla zaměřena na zážitkové pochopení procesů a výzev spojených se získáváním a udržením bydlení pro ohrožené domácnosti.

Dub 16, 2024

#Sodvahou Digiklíč

S radostí oznamujeme, že náš projekt DigiKlíč byl úspěšně dokončen a přinesl mnoho pozitivních změn do naší organizace. Projekt byl zaměřen na zlepšení digitálních dovedností našich zaměstnanců a posílení interní komunikace prostřednictvím několika klíčových aktivit.

Dub 14, 2024

Jarní kolo potravinové sbírky

Sbírka potravin dopadla skvěle!   Kolik jste pro naše klienty darovali?   Litvínov Tesco - 873,5 kg Jirkov Tesco - 707 kg Praha Kaufland Podbaba - 770 kg Praha Lidl Slánská - 295 kg DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM: Děkujeme Vám všem za obrovskou podporu a děkujeme...

Bře 6, 2024

Tréninková pracovní místa Chomutov

Projekt Tréninková pracovní místa Chomutov, financovaný Evropskou unií a realizovaný organizací K srdci klíč o.p.s., přináší novou naději pro dlouhodobě nezaměstnané obyvatele Chomutova. Jeho cílem je nabídnout nejen pracovní příležitosti, ale také cennou podporu v...

Naše služby

Pobytové služby

Pobytové sociální služby jsou určeny na pomoc lidem v krizových situacích, zejména
v souvislosti se ztrátou bydlení a přístřeší. Provozujeme azylové domy, noclehárny
a dům na půl cesty, v nich poskytujeme dočasné bydlení, pomoc při hledání trvalého bydlení a pomoc se základními potřebami, jako je jídlo a oblečení.

SOciální služby

V sociální službách pomáháme lidem v krizových životních situacích naplnit základní potřeby, prolomit kruh chudoby, vytvořit prostor a příležitost pro změnu k lepšímu způsobu života. Těmi jsou nízkoprahová denní centra, mobilní strava a terénní programy.

Zabydlování

Souzníme s myšlenkou, že každý má právo na vlastní bydlení, bezpečí a domov. Snažíme se
posílit postavení lidí bez přístřeší a dosáhnout společně trvalých změn prostřednictvím
sociální rehabilitace Klíč k samostatnému bydlení a projektů Housing First a Housing Led.

Poradenství

Ve všech našich službách, projektech a zařízeních poskytujeme sociální poradenství,
emocionální podporu a odbornou pomoc při řešení nepříznivé situace.

S námi změníte osudy

Pomozte nám poskytovat podporu lidem v krizových situacích. Vaše dary posílí činnost a provoz všech služeb a projektů, včetně azylového domu pro rodiny s dětmi, azylových domů pro muže, domu na půl cesty, nocleháren pro muže a ženy, nízkoprahových denních center, terénního programu a mobilní stravy. Změňte s námi osudy lidí a pomozte jim získat bezpečí a nový začátek.
Děkujeme ♥
 

Partneři

Jsme hluboce vděční všem našim partnerům a spolupracujícím organizacím, které nám pomáhají naplňovat naše poslání.

EU
Praha
Praha 6
Ústecký kraj
Chomutov
Most
Letiště Praha
Active citizen funds
Výbor dobré vůle
Nadační fond Veroniky Kašákové
Givt
Forteq
Církev bratrská Praha 6
Darujme.cz
Nadace Unipetrol
umsemumtam
Alza
Tesco
Potravinová banka
a.ba hu.s
NROS
Webalis
Základní umělecká škola F.L. Gassmanna Most
TenNet
Nejdřív střecha
Teamio
Albert
Jooble
Techsoup
Zrnko zrnko
Tichá linka
Alveno
Tiskárna KB
Vienna House by Wyndham Diplomat Prague