PROJEKTY A SPOLUPRÁCE

DigiKlíč

Číslo projektu:

2500-2023-004-AG5-0084

Programová oblast:

Active Citizens Fund

Termín realizace:

od 1.9. 2023 do 30.4. 2024

Pořízení vozidel pro sociální služby společnosti K srdci klíč, o.p.s

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017337

Výzva: IROP č. 101 – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností