S radostí oznamujeme, že náš projekt DigiKlíč byl úspěšně dokončen a přinesl mnoho pozitivních změn do naší organizace. Projekt byl zaměřen na zlepšení digitálních dovedností našich zaměstnanců a posílení interní komunikace prostřednictvím několika klíčových aktivit.

1. Školení zaměstnanců pro efektivní využívání Microsoft 365
V rámci projektu proběhla série školení a workshopů zaměřených na efektivní využívání nástrojů Microsoft 365, jako jsou SharePoint, OneDrive, Teams a Outlook. Celkem proběhly čtyři běhy školení – jeden pro pokročilé uživatele a tři pro začátečníky. Díky nahrávkám ze školení mohou nyní zaměstnanci kdykoliv znovu získat potřebné informace.

2. Školení kyberbezpečnosti
Další důležitou aktivitou byla školení v oblasti kyberbezpečnosti. Tato školení pomohla našim zaměstnancům lépe porozumět hrozbám v online prostředí a nasadit opatření pro minimalizaci rizika kybernetických útoků.

3. Vytvoření intranetu a znalostní báze
Jedním z hlavních výsledků projektu bylo vytvoření nového interního webu – intranetu. Tento SharePoint komunikační web slouží jako znalostní báze a obsahuje mnoho užitečných funkcí, které zaměstnancům usnadňují práci:

  • Užitečné odkazy: Jednoduchý přístup k docházkovému systému, HR systému a našim sociálním sítím.
  • Wiki stránky: Zdroj informací, návodů a záznamů ze školení, které podporují sdílení znalostí v rámci organizace.
  • Důležité dokumenty: Všechny klíčové dokumenty, směrnice a formuláře na jednom místě.
  • Kontakty a organizační struktura: Přehledná struktura organizace a kontaktní údaje na všechny kolegy.
  • Sekce vizuální identity: Shromažďuje všechny prvky vizuální identity naší organizace.

Díky tomuto nástroji je nyní interní komunikace efektivnější a zaměstnanci mají snadný přístup ke všem potřebným informacím a nástrojům.

Tento projekt byl klíčovým krokem k modernizaci a zlepšení našich pracovních procesů. Děkujeme Ing. Michaele Mudrochové ze společnosti Tennet, která nás profesionálně provedla celým školením.

A především velké poděkování patří Active Citizens Fund za umožnění realizace tohoto projektu.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Připojujeme fotografii ze školení a také z části našeho intranetu, kde se zaměstnanci snadno dostanou k hlavičkovým papírům, logu, nebo třeba etickému kodexu.

K srdci klíč, o.p.s.

DigiKlíč

Číslo projektu:

2500-2023-004-AG5-0084

Programová oblast:

Active Citizens Fund

Termín realizace:

od 1.9. 2023 do 30.4. 2024