Projekt Tréninková pracovní místa Chomutov, financovaný Evropskou unií a realizovaný organizací K srdci klíč o.p.s., přináší novou naději pro dlouhodobě nezaměstnané obyvatele Chomutova. Jeho cílem je nabídnout nejen pracovní příležitosti, ale také cennou podporu v rozvoji profesních a sociálních dovedností, které jsou klíčové pro úspěšný návrat na pracovní trh a dlouhodobé udržení pracovního místa.

Příběhy, které inspirují

Od svého zahájení projektu v červnu 2023 jsme pomohli změnit životy mnoha lidí. Sedm účastníků si našlo stabilní zaměstnání u místních firem. Dalších šestnáct získalo cenné zkušenosti prostřednictvím interních tréninkových míst, jako jsou pomocný pracovník úklidu a asistent bezpečnosti. Tyto příběhy úspěchu jsou důkazem odvahy a odhodlání účastníků a také neocenitelné podpory, kterou projekt nabízí.

Více než jen práce

Projekt nabízí účastníkům mnohem více než jen pracovní místa. Zahrnuje komplexní podporu ze strany poradců, školitelů a mentorů, včetně bezplatných rekvalifikačních kurzů, psychosociální podpory, odborného vzdělávání a mentorování. Tato podpora je klíčová pro budování sebevědomí a odborných dovedností účastníků, což jim umožňuje úspěšně se začlenit do pracovního procesu a zvyšuje se tím jejich šance na dlouhodobé udržení se na trhu práce.

Připojte se

Projekt Tréninková pracovní místa Chomutov je otevřen pro nové účastníky a těší se na spolupráci se zaměstnavateli, kteří chtějí přispět k pozitivní změně v komunitě. Zapojení do projektu nabízí jedinečnou příležitost udělat pozitivní změnu v životech lidí a zároveň posílit místní trh práce.

Kontaktní informace

Pro více informací o projektu, nebo pokud máte zájem o spolupráci, nás kontaktujte zde:

Tréninková pracovní místa Chomutov

CZ.03.01.01/00/22_019/0000684

Školní 5336, 430 01 Chomutov

3. patro č. dveří 303

K srdci klíč, o.p.s.
[email protected]
+420 771 293 492, +420 771 293 493
www.ksrdciklic.cz