Aktuality

Bře 6, 2024

Tréninková pracovní místa Chomutov

Projekt Tréninková pracovní místa Chomutov, financovaný Evropskou unií a realizovaný organizací K srdci klíč o.p.s., přináší novou naději pro dlouhodobě nezaměstnané obyvatele Chomutova. Jeho cílem je nabídnout nejen pracovní příležitosti, ale také cennou podporu v...

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Jak šel čas

2005

Založení občanského sdružení K srdci klíč

2011

Registrace prvních tří pobytových sociálních služeb dle zák. 108/2006 Sb

Azylový dům pro muže Most

Noclehárna Most

Azylový dům pro muže Praha

2012

Registrace služby Dům na půl cesty Most

2014

Transformace sdružení na obecně prospěšnou společnost

2016

Registrace služby Noclehárna Chomutov

2017

Registrace služby Nízkoprahové denní centrum Praha 6

2018

Registrace služby Azylový dům pro rodiny s dětmi v Mostě

Vznik projektu Dům na půl cesty Chomutov CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007819

Vznik projektu Mobilní strava v Praze 6

Vznik projektu Tréninková pracovní místa Most CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007855

2020

Registrace služby Nízkoprahové denní centrum Chomutov

Registrace Terénního programu Letiště Praha

Vznik projektu Přežít s exekucí – Dluhová poradna Most CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010758

Vznik projektu Tréninková pracovní místa Žatec CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016626

2021

Vznik projektu Tréninková pracovní místa Most
Vznik projektu Tréninková pracovní místa a dům na půl cesty Chomutov CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016603

2022

Registrace sociální rehabilitace – Klíč k samostatnému bydlení Praha

Partnerství v projektu Housing Led – Klíč k bydlení Most CZ.03.02.01/00/22_007/0000076

Vznik projektu Šance bydlet Housing First v Chomutově CZ.03.02.01/00/22_007/0000187

2023

Vznik projektu Tréninková pracovní místa v Mostě CZ.03.01.01/00/22_032/0000392

Vznik projetku Přežít s exekucí Most CZ.03.02.01/00/22_033/0001220

Vznik projektu Tréninková pracovní místa Žatec – Stabilizace, motivace a podpora klientů v integraci na pracovní trh CZ.03.02.01/00/22_018/0001031

Vznik projektu Tréninková pracovní místa Chomutov CZ.03.01.01/00/22_019/0000684