Dne 30. května 2024 jsme měli tu čest uspořádat minikonferenci na téma „Proces zabydlení ohrožené domácnosti – strategie, plánování, inovace“ v rámci projektu Šance bydlet – Housing First v Chomutově (reg. č. projektu CZ.03.02.01/00/22_007/0000187). Akce se konala v krásném atriu Chomutovské knihovny a byla zaměřena na zážitkové pochopení procesů a výzev spojených se získáváním a udržením bydlení pro ohrožené domácnosti.

Účastníci měli možnost projít si procesem získávání bydlení a zabydlení domácnosti interaktivní formou. Diskutovali jsme o rolích a zapojení jednotlivých stakeholderů a identifikovali bariéry, které ohrožené domácnosti často čelí. Na závěr jsme hledali inovativní způsoby, jak tyto bariéry překonat s využitím lokálních zdrojů.

Program zahrnoval i inspirativní přednášky od Marie Kunstové a Kateřiny Bílkové z MPSV, které hovořily o zákonu Podpora v bydlení a možnostech udržitelnosti projektu. Následoval interaktivní workshop a reflexe procesu zabydlení. Ředitel společnosti K srdci klíč, o.p.s., pan Karel Komárek, představil vize naší společnosti a jejich dopad na projekt.

Děkujeme všem řečníkům, aktérům a účastníkům za jejich příspěvky a zapojení.

Zvláštní poděkování patří naší kolegyni Katce Emingerové z restaurace U Zlatého Beránka v Žatci za zajištění skvělého pohoštění.

šance bydlet - housing first

  Školní 5336, 430 01 Chomutov

777 364 480

 betakova@ksrdciklic.cz

Milá Katko,

zažila a přežila jsem desítky konferencí maxi i mini. Ještě nikdy jsem nenapsala organizátorům zpětnou vazbu. Mám tedy nyní premiéru, protože mě nadchla a dojala Vaše minikonference. Naštěstí obsah a provedení vůbec neodpovídaly názvu J. Váš formát si zaslouží zcela nové označení, které by alespoň přiblížilo úžasnou směs tvořivosti, zapálení a odbornosti. Konečně byl opravdu v centru soustředěné pozornosti samotný klient a jeho strasti v trnité cestě systémem.

Po akcích s těžkými tématy účastník odchází ještě více zdevastovaný z pocitů bezmocnosti. Já jsem si s hlubším porozuměním zároveň odnášela radost a motivaci. Namísto obvyklého laciného sentimentu a pečovatelské blahosklonnosti jste zprostředkovali přístup ke klientovi, který je na cestě změny prvořadým a aktivním tvůrcem a také klíčovým měřítkem úspěchu.

Doufám, že Váš formát budete dále rozvíjet a šířit. Moc bych systému přála více týmů se srovnatelným zápalem a odborností (s důrazem na obě složky jako podmínky nutné), které dokáží nadchnout a vnitřně motivovat sebe i své okolí a v prvé řadě klienty a jejich podporující síť.

Díky za podnětný a radostný zážitek. Těším se na další, dej vědět.

Srdečně Anna

doc. Ing. Anna Kadeřábková Ph.D.