K Srdci klíč

obecně prospěšná společnost

 

Komplexní pomoc lidem v krizových životních situacích.

Kdo jsme

Občanské sdružení bylo založeno v roce 2005. Od samého začátku se naše činnost zaměřovala na pomoc osobám v krizových životních situacích, spojených zejména se ztrátou bydlení a střechy nad hlavou. V roce 2011 byla registrována první pobytová sociální služba podle zákona 108/2006 Sb., v témže roce byly registrovány další tři sociální služby.

V roce 2014 se sdružení transformovalo na obecně prospěšnou společnost. Od té doby pokračujeme v naplňování našeho poslání – pomáhat lidem v nouzi překonat kruh chudoby a zvýšit jejich zaměstnatelnost prostřednictvím našich sociálních služeb. S podporou našich partnerů poskytujeme materiální, finanční a emocionální podporu všem potřebným.

Naše služby

Pobytové služby

Pobytové sociální služby jsou určeny na pomoc lidem v krizových situacích, zejména
v souvislosti se ztrátou bydlení a přístřeší. Provozujeme azylové domy, noclehárny
a dům na půl cesty, v nich poskytujeme dočasné bydlení, pomoc při hledání trvalého bydlení a pomoc se základními potřebami, jako je jídlo a oblečení.

SOciální služby

V sociální službách pomáháme lidem v krizových životních situacích naplnit základní potřeby, prolomit kruh chudoby, vytvořit prostor a příležitost pro změnu k lepšímu způsobu života. Těmi jsou nízkoprahová denní centra, mobilní strava a terénní programy.

Zabydlování

Souzníme s myšlenkou, že každý má právo na vlastní bydlení, bezpečí a domov. Snažíme se
posílit postavení lidí bez přístřeší a dosáhnout společně trvalých změn prostřednictvím
sociální rehabilitace Klíč k samostatnému bydlení a projektů Housing First a Housing Led.

Poradenství

Ve všech našich službách, projektech a zařízeních poskytujeme sociální poradenství,
emocionální podporu a odbornou pomoc při řešení nepříznivé situace.

S námi změníte osudy

Pomozte nám poskytovat podporu lidem v krizových situacích. Vaše dary posílí činnost a provoz všech služeb a projektů, včetně azylového domu pro rodiny s dětmi, azylových domů pro muže, domu na půl cesty, nocleháren pro muže a ženy, nízkoprahových denních center, terénního programu a mobilní stravy. Změňte s námi osudy lidí a pomozte jim získat bezpečí a nový začátek.
Děkujeme ♥
 

Partneři

Jsme hluboce vděční všem našim partnerům a spolupracujícím organizacím, které nám pomáhají naplňovat naše poslání.

EU
Praha
Praha 6
Ústecký kraj
Chomutov
Most
Letiště Praha
Active citizen funds
Výbor dobré vůle
Nadační fond Veroniky Kašákové
Givt
Forteq
Církev bratrská Praha 6
Darujme.cz
Nadace Unipetrol
umsemumtam
Alza
Tesco
Potravinová banka
a.ba hu.s
NROS
Webalis
Základní umělecká škola F.L. Gassmanna Most
TenNet
Nejdřív střecha
Teamio
Albert
Jooble
Techsoup
Zrnko zrnko
Tichá linka
Tiskárna KB