DigiKlíč

 

 

Číslo projektu: 2500-2023-004-AG5-0084

Programová oblast: Active Citizens Fund
Grantová výzva: 62500-2023-004-AG5 / Active Citizens Fund – Akční granty – Posílení neziskových organizací 2023
Termín realizace projektu: od 1. 9. 2023 do 30. 4. 2024

Financuje

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP aNorska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko aNorsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

o PROjektu

Cílem projektu DigiKlíč je dosáhnout lepšího využití digitálních nástrojů pro práci, aktivity a poskytované služby. Chceme, aby zaměstnanci efektivně a správně využívali cloudového řešení Microsoft 365. Chceme prostřednictvím školení snížit riziko ztráty dat a kybernetických útoků. Vytvořit znalostní bázi a zlepšit tím interní procesy a koordinaci práce. Zaměstnanci budou schopni lépe využívat digitální nástroje a pracovat efektivněji a ušetřený čas mohou věnovat potřebným klientům/kám.