Pořízení vozidel pro sociální služby společnosti K srdci klíč, o.p.s

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Předmětem projektu je pořízení tří hybridních automobilů pro registrované sociální služby K srdci klíč, o.p.s., za účelem vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně technické základny v reakci na krizovou situaci v podobě COVID-19.

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017337

Dotační výzva: IROP č. 101 – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností
Příspěvek od EU: 3 103 860,00 Kč

Evropský fond pro regionální rozvoj

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Integrovaný regionální operační program