Tréninková pracovní místa ŽATEC

Stabilizace, motivace a podpora klientů v integraci na pracovní trh

Mederův dům, nám. 5. května č.p. 102, 438 01 Žatec

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0001031

Doba realizace projektu: 1.5.2023 – 30.4.2026

Cena služby: zdarma

 

Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnatelnost 108 osob zvláště ohrožených na trhu práce v Žatci, a sice prostřednictvím odstraňovaní bariér pro vstup na trh práce. 30 osob si osvojí základní pracovní kompetence na tréninkových pracovních místech.

Kontaktovat

Přijďte si pro více informací

Pondělí – Úterý

8:00 – 8:30

U Zlatého beránka,
Hošťálkovo nám. 138,
438 01 Žatec

o projektu

Projekt se zaměřuje na zlepšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti 108 jedinců v Žatci, kteří jsou ve zvláště obtížné situaci na trhu práce.

Cílem projekt je nabídnout těmto osobám důslednou individualizovanou péči při odstraňování překážek, které jim brání vstoupit na volný trh práce. Mohou to být nedostatečná finanční a digitální gramotnost, nedostatek pracovních zkušeností a návyků, nejistota ohledně pracovních možností aj. Poskytneme účastníkům individuální podporu při tvorbě životopisu a motivačních dopisů, při nácviku pohovorů a další pracovní poradenství dle jejich potřeb.

V rámci projektu jsou vytvořena tzv. tréninková pracovní místa u tří zaměstnavatelů v Žatci (vždy úvazek 0,5 na dobu 6 měs.). Tato pracovní místa slouží k tomu, aby účastník získal praxi a nové dovednosti, které mu zvýší šanci na volném trhu práce.

Cílem je tedy citlivě a efektivně posílit jejich kompetence a připravit je na úspěšný vstup či návrat na trh práce.

Cílová skupina

  • Osoby dlouhodobě nezaměstnané (evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souhrnnou délku 12 měsíců)
  • Osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené závislostmi, osoby po výkonu trestu, osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení, osoby s duševním onemocněním, které se samy na volném trhu práce neuplatí a mají různé sociální problémy.

Náš tým

Mgr. Kateřina Emingrová

Odborný garant

 

+420 771 291 515

emingrova@ksrdciklic.cz

Bc. Radek Sýkora

Pracovní konzultant | Pracovník s cílovou skupinou

 

+420 771 291 517

sykora@ksrdciklic.cz

Mgr. Vančurová Petra, DiS.

Pracovník s cílovou skupinou

+420 771 291 516

vancurova@ksrdciklic.cz

Kontaktujte nás

Ocitli jste se v situaci, kdy se Vám nedaří dlouhodobě sehnat zaměstnání? Anebo máte problém si zaměstnání udržet? Nedaří se vám vyřešit svoji situaci vlastními silami a potřebujete podporu? Jsme tu pro vás. Ozvěte se nám. Rádi vám pomůžeme.