Tréninková pracovní místa Chomutov

Školní 5336, 430 01 Chomutov

3. patro č. dveří 303

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.01/00/22_019/0000684

Cena služby: zdarma

Doba realizace projektu: 1.6.2023 – 31.5.2025

 

Hlavním záměrem projektu je zvýšit zaměstnatelnost a zaměstnanost 105 jedinců, kteří jsou zvláště ohroženi na trhu práce v regionu Chomutov. Soustředíme se na odstranění překážek, které brání jejich vstupu do pracovního prostředí, jako je nedostatečná finanční a digitální gramotnost, nedostatečné pracovní zkušenosti a návyky, a nejistota ohledně možností zaměstnání. Naším záměrem je poskytnout těmto osobám kvalifikační kurzy, individuální podporu v rámci Job klubu a příležitost absolvovat tréninková pracovní místa.

Kontaktovat

Financuje

Úřední hodiny

Pondělí, Středa

9:00 – 16:00

Úterý, Čtvrtek

10:00 – 14:00

o projektu

Projekt se zaměřuje na zlepšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti 105 jedinců, kteří jsou ve zvláště obtížné situaci na trhu práce v regionu Chomutov. Jeho hlavním cílem je odstranit překážky, které brání těmto jedincům vstoupit do pracovního prostředí, jako je nedostatečná finanční a digitální gramotnost, nedostatek pracovních zkušeností a návyků, a nejistota ohledně pracovních možností. Projekt plánuje poskytnout účastníkům kvalifikační kurzy, individuální podporu prostřednictvím Job klubu a také možnost absolvovat tréninková pracovní místa. Cílem je tedy citlivě a efektivně posílit jejich schopnosti a připravit je na úspěšný návrat na trh práce.

Cílová skupina

  • Osoby s kumulací znevýhodnění na trhu práce
  • Osoby s jiným znevýhodněním na trhu práce
  • Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
  • Osoby ohrožené závislostmi

 

Náš tým

Ing. Dagmar Rathová

Poradkyně

 

+420 771 293 493

rathova@ksrdciklic.cz

Eliška Sluková, DiS.

Poradkyně

 

+420 771 293 492

slukova@ksrdciklic.cz

Bc. Vlasta Šimáčková

Terénní pracovnice

+420 771 293 491

simackova@ksrdciklic.cz

Pavel Dírer

Koordinátor projektu

 

+420 771 293 490

direr@ksrdciklic.cz

Doplňující informace

Jaký problém projekt řeší?

Projekt se zaměřuje na řešení problému osob s jiným znevýhodněním na trhu práce a dlouhodobě nezaměstnaných jedinců v lokalitě Chomutov, zejména v oblasti jejich nízké zaměstnatelnosti. Konkrétně se jedná o osoby, které čelí komplexním sociálním výzvám, jež jim znemožňují efektivně hledat a udržet zaměstnání. Tato situace je často důsledkem kumulace různých faktorů a obtíží, se kterými se setkávají.

V důsledku života v sociálně vyloučených lokalitách a souběhu vnitřních překážek čelí opakovanému selhávání při začleňování do pracovního prostředí. Tyto osoby často potýkají s dluhy, nedostatkem pracovních zkušeností a nízkou kvalifikací. Navíc jim často chybí povědomí o vlastních možnostech. Jejich situace vyžaduje komplexní a intenzivní podporu ze strany pracovníků, kteří je budou provádět celým procesem a pomáhat jim zvýšit jejich šance na uplatnění.

Projekt se také zabývá problémem dlouhodobého nedostatku pracovníků ve výrobních, strojírenských, a údržbářských oborech, a proto se zaměřuje na profesní rozvoj cílové skupiny v těchto odvětvích. Nicméně nejsou v projektu opomenuty ani ostatní obory, které vyplývají z potřeb trhu práce.

Kontaktujte nás

Ocitli jste se v situaci, kdy se Vám nedaří dlouhodobě sehnat zaměstnání? Anebo máte problém si zaměstnání udržet? Nedaří se vám vyřešit svoji situaci vlastními silami a potřebujete podporu? Jsme tu pro vás. Ozvěte se nám. Rádi vám pomůžeme.