Přežít s exekucí Most

Josefa Dobrovského 2162/5, 434 01 Most

kancelář č. 105

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_033/0001220

Období realizace projektu: 1. 5. 2023 – 30. 4. 2026

Forma podpory: ambulantní a terénní

Cena služby: zdarma

 

Projekt je určen pro osoby v nepříznivé finanční situaci, které mají dluhy a nedaří se jim je splácet. Nabízíme pomoc lidem, kterým hrozí exekuce nebo už exekuce mají. Součástí služby je proti-dluhové poradenství zahrnující individuální a dlouhodobou podporu účastníka projektu v řešení jeho finanční situace. 

Kontaktovat

Financuje

Provozní doba

Pondělí a pátek

8:00 – 13:30

Úterý a středa

10:00 – 16:00*

*pro objednané do 17:00

o projektu

Cílem projektu je stabilizace nepříznivé finanční situace osob, které jsou ohrožené finanční exkluzí, a to do té míry, aby došlo ke stabilizaci jejich finanční situace a nedocházelo k prohlubování finanční tísně. 

Projekt vychází z aktivního přístupu při řešení zadluženosti a povede k odbourání bariér při vstupu účastníků na trh práce a ke snižování rizika sociálního vyloučení. 

Proti-dluhová poradna

Zmapujeme Vaši finanční situaci a nastavíme spolu s Vámi kroky k efektivnímu řešení. Pomůžeme Vám v orientaci v procesu exekučního řízení a společně nastavíme plán pomoci a podpory. Provedeme Vás celým insolvenčním řízením a zodpovíme Vaše otázky týkající se podmínek oddlužení. Na základě Vaší potřeby poradíme, jak efektivně hospodařit s finančními prostředky.

Cílová skupina 

 • Osoby ohrožené předlužeností. 
 • Osoby s vysokou mírou zadlužení. 
 • Osoby, které nejsou schopny splácet své závazky a hrozí jim propadnutí do exekuce. 
 • Osoby, které se nacházejí v exekuci. 
 • Osoby, které řeší svoji nepříznivou ekonomickou situaci zadlužováním.

Náš tým

Mgr. Valentýna Štěrbová, DiS.

Dluhová poradkyně

 

+420  771 286 762

sterbova@ksrdciklic.cz

Markéta Brančíková, DiS.

Terénní pracovnice

 

 +420 771 286 759

brancikova@ksrdciklic.cz

Mgr. Michaela Vecková, DiS.

Dluhová poradkyně

 

+420  771 286 763

veckova@ksrdciklic.cz

Mgr. Dobroslava Svěcená

Koordinátorka projektu

 

 +420 771 286 760

svecena@ksrdciklic.cz

Ing. Viera Kohoutová

Terénní pracovnice a Dluhová poradkyně

+420  771 286 761

kohoutova@ksrdciklic.cz

Doplňující informace

Přímá práce s účastníkem projektu v ambulanci:

 • mapování nepříznivé finanční situace, 
 • individuální práce s účastníkem a dluhová terapie, 
 • podpora v procesu exekuce a insolvence, 
 • posilování kompetencí, 
 • sepisování návrhu na povolení oddlužení, 
 • zprostředkování navazujících sociálních služeb.

Přímá práce s účastníkem projektu v  terénu:

 • doprovody na úřady, 
 • nápomoc při mapování dluhů klienta, 
 • podpora při zajišťování dokladů a dokumentů potřebných k řešení nepříznivé finanční situace, 
 • poradenství v oblasti finančního plánování, domácího hospodaření, 
 • podpora při využití sociálních a jiných služeb.

Kontaktujte nás

Trápí Vás dluhy a nedaří se Vám je splácet? Hrozí Vám exekuce nebo již exekuce máte? Nedaří se vám vyřešit svoji situaci vlastními silami a potřebujete podporu? Jsme tu pro vás. Ozvěte se nám. Rádi vám pomůžeme.