Housing Led ve městě Most - klíč k bydlení

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_007/0000076

Doba trvání projektu: 1.10.2022 – 30.9.2025

 

Jsme partnerem projektu, realizátorem projektu je Statutární město Most.

Podstatou projektu je zabydlení 10 domácností v bytové nouzi do 10 zajištěných bytů. Zpravidla se bude jednat o byty soukromých vlastníků. Součástí projektu je také prevence ztráty bydlení pro domácnost zabydlené v rámci předchozího projektu z výzvy č. 108 Operačního programu zaměstnanost. V projektu je provozováno Kontaktní centrum pro bydlení, které je určené všem osobám v bytové nouzi, ale také vlastníkům bytů, správcům domů a široké veřejnosti.

OFICIÁLNÍ WEB PROJEKTU

o projektu

Projekt se zaměřuje na osoby (domácnosti), u kterých nelze očekávat, že si bez cizí pomoci zajistí přiměřené bydlení vlastními prostředky. Řeší selhání trhu s bydlením. Má jasná pravidla přidělování.

Cílová skupina

Pro jednotlivce, páry či rodiny, kteří jsou v bytové nouzi, a např. přežívají venku nebo v noclehárnách, v ubytovnách, v azylových domech a v domech na půl cesty.

Také pro osoby, které přišly z věznic nebo zdravotnických zařízení, nebo osoby v přelidněných bytech.

Kontakty

Bc. Halina Martonková

Sociální pracovnice partnera projektu

K srdci klíč, o.p.s.

+420 770 190 302

[email protected] 

Adresa pracovníků K srdci klíč, o.p.s.

kancelář č. 301

J. Seiferta 2159/7

434 01 Most

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 – 15:00

Středa 8:00 – 15:00

Statutární město Most

Magistrát města Mostu

kancelář č. 319, č. 321

Radniční 1/2

434 01 Most 1

Pondělí 8:00 – 17:00

Úterý 8:00 – 14:00

Středa 8:00 – 17:00

Čtvrtek 8:00 – 14:00

Doplňující informace

Projekt HOUSING LED VE MĚSTĚ MOST – KLÍČ K BYDLENÍ (CZ.03.02.01/00/22_007/0000076)

s garancí sociální práce a zprostředkováním bytu v Mostě je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu ČR.