Azylový dům pro rodiny s dětmi Most

Chomutovská 2261/2, 434 01 Most

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000175

Identifikátor služby: 9422230

Kapacita služby: 6 rodin (max. 20 osob)

Cena služby: 100 Kč za den (dospělý), 60 Kč za den (nezletilý)

 

Projekt řeší dosavadní absenci krizového bydlení pro rodiny s dětmi prostřednictvím pobytové sociální služby dle § 57 Zákona o sociálních službách – Azylový dům pro rodiny s dětmi s kapacitou 6 rodin (max. však 20 osob). K srdci klíč, o. p. s. reaguje na potřebu zajištění krizového bydlení v prvním stupni prostupného bydlení pro rodiny s dětmi, které se ocitly v náročné životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

Kontaktovat

Financuje

PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 5 Registrační číslo projektu CZ.03.02.01/00/22_003/0000175

Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace: 1. 9. 2022 – 31. 3. 2025

Provoz

Služba je poskytována nepřetržitě.

Přítomnost sociální pracovnice:

Pondělí – Pátek

08:00 – 16:00

O SLUŽBĚ

Cíl

Cílem služby je stabilizace rodiny jako celku, tj. sanace bio-psycho-sociálních potřeb rodiny do takové míry, aby mohly být dále prostřednictvím sociální práce rozvíjeny klíčové potřeby jednotlivých členů, jež jsou významné pro eliminaci rizikových faktorů způsobujících její přímé ohrožení či rozpad.

Cílová skupina

Rodiny s dětmi a muži samoživitelé s dětmi, kteří se ocitli v krizi spojené se ztrátou bydlení. Jde o rodiny, které jsou postiženy příčinami problémů natolik, že jsou donuceny opustit stávající obydlí a nemohou využít jiného optimálního bydlení, tj. jsou nuceny hledat alternativu ve formě ubytoven, nebo zůstaly skutečně fyzicky bez přístřeší.

 

Náš tým

Bc. Radka Vlachá

Vedoucí služby

 

+420 775 731 720

vlacha@ksrdciklic.cz

Eliška Truhlářová, DiS.

Sociální pracovnice

 

+420 776 630 715

truhlarova@ksrdciklic.cz

Lenka Gajarská

Pracovnice v sociálních službách

+420 776 630 741

gajarska@ksrdciklic.cz

Květa Alimi

Pracovnice v sociálních službách

+420 776 630 741

alimi@ksrdciklic.cz

Eva Sochorovská

Pracovnice v sociálních službách

+420 776 630 741

sochorovska@ksrdciklic.cz

Šárka Staňková

Pracovnice v sociálních službách

+420 776 630 741

stankova@ksrdciklic.cz

Doplňující informace

Neumíme zajistit kvalitní sociální službu lidem, kteří potřebují akutní psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, dále osobám se závažným mentálním a smyslovým postižením bez opatrovníka a osobám s tělesným handicapem vyžadujícím bezbariérovost.

Potřebujete více informací? Máme pro vás leták služby, detailní ceník služby a mapu služby.

Odborný supervizor služby:  Mgr. Petr Džambasov

Kontaktujte nás

Jste rodina s dětmi a nemáte střechu nad hlavou a potřebujete práci? Chcete řešit své dluhy a pomoci s návratem do běžného života? Napište nám. Společně vymyslíme, jak na to.