Azylový dům pro muže v Mostě

Ľudovíta Štúra 2504/4, 434 01 Most

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000175

Identifikátor služby: 8836274

Kapacita služby: 30 lůžek

Rozdělení lůžek: 28 lůžek v ul. Ľudovíta Štúra 2504/4

     2 lůžka ve cvičných bytech ul. Chomutovská 2261/2

Cena služby: 170 Kč za den

 

Azylový dům pro muže v Mostě podporuje muže bez domova při řešení jejich tíživé životní situace. Prostřednictvím sociálního poradenství, poskytnutím dočasného ubytování, stravy a individuálním přístupem pomáháme cílové skupině nalézt hodnoty, které ztratili – střechu nad hlavou, smysluplnou práci a lidskou důstojnost.

Kontaktovat

Financuje

PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 5 Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000175

Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace: 1. 9. 2022 – 31. 3. 2025

Provoz

Služba je poskytována nepřetržitě.

Přítomnost sociálních pracovníků:

Pondělí – Pátek

08:00 – 16:00

o službě

Cíl

Podpora při získávání a rozvoji samostatnosti uživatelů k řešení jejich životní situace se zaměřením na rozvoj schopností uživatelů zajistit si a udržet bydlení, přirozené sociální vazby a uplatnění se na volném trhu práce.

Cílová skupina

Muži bez přístřeší ve věku 18 – 80 let. Objekt je kompletně bezbariérový, umožňuje přístup osobám s fyzickým postižením včetně vozíčkářů schopných sebeobsluhy.

 

Náš tým

Michaela Ochtábcová, DiS. et DiS.

Sociální pracovnice

 

+420 775 731 724

ochtabcova@ksrdciklic.cz

Bc. Kateřina Křížová, DiS.

Sociální pracovnice

+420 775 731 724

krizova@ksrdciklic.cz

Jiřina Konečná

Pracovnice v sociálních službách

+420 775 731 722

konecna@ksrdciklic.cz

Laura Alimi

Pracovnice v sociálních službách

+420 775 731 722

alimi.l@ksrdciklic.cz

Alena Popelková

Pracovnice v sociálních službách

+420 775 731 722

popelkova@ksrdciklic.cz

Miroslav Gaži

Pracovník v sociálních službách

+420 775 731 722

gazi@ksrdciklic.cz

Nina Římanová

Pracovnice v sociálních službách

+420 775 731 722

rimanova@ksrdciklic.cz

Iveta Musilová

Pracovnice v sociálních službách

+420 775 731 722

musilova@ksrdciklic.cz

Bc. Radka Vlachá

Vedoucí služby

 

+420 775 731 720

vlacha@ksrdciklic.cz

Doplňující informace

Nemůžeme poskytnout službu lidem, kteří potřebují akutní psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, dále osobám se závažným mentálním a smyslovým postižením v důsledku nějž nejsou schopni využívat službu azylového domu.

Zaměřujeme se na zabezpečení základních životních potřeb prostřednictví registrované sociální služby v rámci § 57, Zákona O sociálních službách. Navíc umožňujeme uživatelům služby odpracování Obecně prospěšné práce (jako alternativy trestu). V odůvodněných případech využíváme zdroje potravinové pomoci a sociálního šatníku.

Vyžadujeme potvrzení o zdravotním stavu. Detailní ceník služeb je k dispozici ZDE. Abyste věděli, jak se k nám dostat, přikládáme mapu služby.

Odborný supervizor služby:  Mgr. Petr Džambasov

Kontaktujte nás

Přišel jste o bydlení? Ztratil jste práci? Nedokážete si zabezpečit základní životní potřeby? Nevíte, kudy kam? Pokud je vám více než 18 let, ozvěte se nám. Společně s tím něco uděláme.