© K srdci klíč, o.p.s. 2020
Klíč k samostatnému bydlení
Kontaktní informace
Klíč k samostatnému bydlení Charlese de Gaulla 3 160 00 Praha 6 Kontaktní osoby: Vedoucí služby: Mgr. Roman Labuda tel.: 775 731 725 e-mail: labuda@ksrdciklic.cz Sociální pracovníci: Mgr. Jozef Tišťan tel.: 774 654 513 e-mail: tistan@ksrdciklic.cz Mgr. Luděk Nikl tel.: 771 127 626 e-mail: nikl@ksrdciklic.cz Pracovník v sociálních službách pod dohledem sociálního pracovníka: Ludmila Šťastná tel.: 777 362 752 e-mail: stastna@ksrdciklic.cz Sociální terapeut Eva Šeňová tel.: 773 762 646 e-mail: senova@ksrdciklic.cz Odborný supervizor služby: Mgr. Dagmar Doubravová Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby jsou 2 uživatelé. Identifikátor služby: 9322835 Poslání: Sociální rehabilitace poskytuje službu osobám, které žijí v bytech od městských částí, či Magistrátu hlavního města Prahy a mají problém s udržením bydlení, nebo potřebují získat dovednosti k samostatnému bydlení. Zároveň potřebují a mají zájem využívat podporu sociální služby, protože se jim nedaří svoji situaci vyřešit vlastními silami. Cílová skupina: Uživateli se mohou stát muži a ženy starší 18 let, kteří se ocitli v krizi. Uživatelem se může stát osoba, která ještě nebydlí v žádném z uvedených bytů (bytech ve vlastnictví HMP, v bytech svěřených městské části, dále jen „MČ“ a v bytech získaných prostřednictvím Městské nájemní agentury, dále jen „MNA“), ale usiluje o jeho získání, v rámci sociálního šetření bylo zjištěno, že potřebuje zajistit podporu v zabydlování, kterou zajištěnou nemá a je ve fázi tzv. „párování s bytem“ (situace - kdy byla žadateli ze strany HMP, MČ, MNA učiněna předběžná nabídka na konkrétní byt a žadatel předběžnou nabídku přijal). Služba je k dispozici ve všední dny od 9:00 do 15:00. Služby jsou poskytovány zdarma.
Informace o projektu
Realizaci této služby podporuje Hlavní město Praha