© K srdci klíč, o.p.s. 2020
Tréninková pracovní místa  Chomutov
Kontaktní informace
Tréninková pracovní místa Chomutov Tréninková pracovní místa zajišťuje Lektor pracovních činností za podpory metodika – klíčová aktivita přímo navazuje a je realizována v souběhu s KA 3 Workshopy, JOB CLUBY a Workshopy prevence pře/zadlužování a zejména KA 2 - Asistence pro stabilizaci a zvýšení zaměstnatelnosti CS, kdy z 15 zapojených osob CS je vybráno 8 osob, které jsou umístěny na TPM. . Vedoucí projektu Bc. Lucie Průšová, DiS. Telefon: 770 183 078 e-mail: prusova@ksrdciklic.cz Lektor pracovních činností, pracovní terapeut: Bc. Martina Fikarová Telefon: 771 128 206 e-mail: fikarova@ksrdciklic.cz Asistenční pracovník, pracovní terapeut: Nikola Doležalová Telefon: 771 127 601 e-mail: n.dolezalova@ksrdciklic.cz Evaluátor projektu: Kateřina Betáková Telefon: 777 364 480 e-mail: betakova@ksrdciklic.cz Služba je poskytována v rámci komplexního projektu s vhodně nastavenou podporou (sociální služba DPC s rozšířenou kapacitou, workshopy prevence pře/ zadluženosti, JOB CLUBY, TPM) vytváří podmínky pro úspěšný vstup/návrat do společnosti a na trh práce pro mladé lidi města Chomutova ve věku 18-26 let ze SVL a mladé vracející se z institucionálních zařízení, kteří díky vícečetným bariérám čelí riziku prohlubování sociálního vyloučení. Za dobu 18 měsíců realizace bude podpořeno min. 24 osob. Cílová skupina: Osoby 18 - 26 let bez domova, nebo ty, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Podmínkou přijetí je výchozí situace spojená se ztrátou nebo absence bydlení a bydliště či vazba na SVL Chomutov. Nemůžeme poskytnout službu lidem, kteří potřebují akutní psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, dále osobám se závažným mentálním a smyslovým postižením a osobám s tělesným handicapem vyžadujícím bezbariérovost
Informace o službě
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016603 Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost Číslo výzvy: 03_16_052 Název výzvy: Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva Doba realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 6. 2022
LETÁK SLUŽBY MAPA S UMÍSTĚNÍM SLUŽBY