© K srdci klíč, o.p.s. 2020
Nízkoprahové denní centrum v Chomutově Kontaktní informace
Nízkoprahové denní centrum v Chomutově Kochova 3957 430 01 Chomutov Kontaktní osoby: Vedoucí:  Pittterlingová Hana, DiS. telefon: 775 731 723 e-mail: pitterlingova@ksrdciklic.cz Sociální pracovník: Bc. Fremundová Lucie telefon: 773 741 743 e-mail: fremundova@ksrdciklic.cz Pracovníci v sociálních službách:  Adámková Andrea, Jiří Kutheil, Kašubjaková Pavlína, Kadeřábková Blanka telefon: 773 741 737 Odborný supervizor služby: Mgr. Dagmar Doubravová Kapacita služby: 12 osob (okamžitá kapacita) Identifikátor služby: 7712870 Poslání: NDC je nízkoprahová služba, k níž mají vstup lidé bez domova, přičemž často slouží k saturaci základních potřeb a vytváří prostor a příležitost pro motivaci cílové skupiny ke změně náhledu, přístupu a jako mezistupeň pro její další posun k bydlení a pracovnímu uplatnění (případně jinému zajištění příjmů). Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje nízkoprahové denní centrum tyto služby: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Uživatelé mají bezplatně možnost využít sprchu a toaletu pro zajištění hygienických potřeb, dále mohou využít šatník. b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Uživatelé dostanou teplý čaj a oběd a mohou si zakoupit kávu (dle platného ceníku), c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Uživatelé mohou využít podporu a odbornou pomoc pracovníků v sociálních službách či sociálního pracovníka při řešení či zmírňování své nepříznivé situace (např. pomoc s vyřízením dokladů, registrace na úřadu práce a zajištění nároku na dávky), tato služba je poskytována bezplatně. Dále sociální pracovníci pomáhají zprostředkovat návazné (prostupné) bydlení, nacvičují s uživateli klíčové kompetence, motivují je k zapojení do programů Tréninkových pracovních míst, rekvalifikačních programů, dotovaného, či běžného zaměstnání s ohledem na aktuální stav a subjektivní možnosti lidí bez domova. Cíl poskytování služeb: a) zajištění základních potřeb (teplo, hygiena, strava), b) pomoc a podpora při řešení své nepříznivé situace. Cílová skupina: Osoby bez přístřeší žijící v sociálně vyloučených lokalitách, deprivovaných lokalitách Chomutova uvedených v popisu projektu, nebo fakticky sociálně vyloučených či přímo ohrožených sociálním vyloučením ze ztráty bydlení/ubytování. Dle registračních podmínek jde o muže a ženy ve věku od 18 do 80 let znevýhodněných v přístupu                  k bydlení a zaměstnání. Dostupnost služby: Denně v době od 8 h do 18 h a to včetně víkendů a státních svátků.
Informace o službě
Realizováno za podpory statutárního města Chomutova
Název projektu: Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší a Noclehárna v Chomutově Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015982 Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost Číslo výzvy: 03_16_052 Název výzvy: Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021 Registrovaná sociální služba dle Zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, §61 Nízkoprahová denní centra
LETÁK SLUŽBY