© K srdci klíč, o.p.s. 2020
Nízkoprahové denní centrum v Chomutově Kontaktní informace
Nízkoprahové denní centrum v Chomutově Kochova 3957 430 01 Chomutov Kontaktní osoby: Vedoucí služby: Pittterlingová Hana, DiS. telefon: 775 731 723 e-mail: pitterlingova@ksrdciklic.cz Sociální pracovník: Jana Rozinajová, DiS. telefon: 773 741 743 e-mail: rozinajova@ksrdciklic.cz Pracovníci v sociálních službách: Adámková Andrea, Kutheil Jiří, Kadeřábková Blanka, Braunová Eva telefon: 773 741 737 Odborný supervizor služby: Mgr. Miroslav Jan Šramota Registrovaná sociální služba dle Zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, §61 nízkoprahová denní centra Kapacita služby: 12 osob (okamžitá kapacita) Identifikátor služby: 7712870 Poslání: NDC je ambulantní nízkoprahová služba, k níž mají vstup lidé bez domova, přičemž často slouží k saturaci základních potřeb a vytváří prostor a příležitost pro motivaci cílové skupiny ke změně náhledu, přístupu rizikového způsobu života. Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje nízkoprahové denní centrum tyto činnosti: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Uživatelé mají bezplatně možnost využít sprchu a toaletu pro zajištění hygienických potřeb, dále mohou využít šatník, praní a vysoušení osobního prádla. b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Uživatelé dostanou teplý čaj a polévku a mohou si zakoupit kávu (dle platného ceníku), c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Uživatelé mohou využít podporu a odbornou pomoc pracovníků v sociálních službách či sociálního pracovníka při řešení či zmírňování své nepříznivé situace (např. pomoc s vyřízením dokladů, registrace na úřadu práce a zajištění nároku na dávky), tato služba je poskytována bezplatně. Cíl poskytování služeb: a) zajištění základních potřeb (teplo, hygiena, strava), b) pomoc a podpora při řešení své nepříznivé situace. Cílová skupina: Osoby bez přístřeší sociálně vyloučené či přímo ohrožené sociálním vyloučením ztrátou bydlení/ubytování. Dle registračních podmínek jde o muže a ženy ve věku od 18 do 80 let znevýhodněných v přístupu k bydlení a zaměstnání. Dostupnost služby: Denně v době od 7 h do 17 h a to včetně víkendů a státních svátků.
Informace o službě LETÁK SLUŽBY
Realizováno za podpory statutárního města Chomutova
službu podporuje