© K srdci klíč, o.p.s. 2020
Šance bydlet - Housing First v Chomutově Kontaktní informace
Kontaktní osoby: Koordinátor programu a Kontaktního místa pro bydlení Betáková Kateřina tel.: 778 549 355 e-mail: betakova@ksrdciklic.cz Vedoucí týmu přímé podpory Eva Karičková tel.: 778 549 358 e-mail: karickova@ksrdciklic.cz Sociální realitní zprostředkovatel Kontaktní místo pro bydlení - podpora zabydlování Navigátor Míková Sabina tel.: 777 364 480 e-mail: mikova@ksrdciklic.cz Klíčoví pracovníci Eva Karičková tel.: 778 549 358 e-mail: karickova@ksrdciklic.cz Andrea Adamková tel.: 777 364 480 e-mail: adamkova@ksrdciklic.cz Úřední hodiny Kontaktní místo pro bydlení Po 8:00 – 13:30 Út 11:30 – 16:00 St 8:00 – 13:30 Čt 11:30 – 16:00 Podpora bydlení Klíčoví pracovníci Selecká Markéta tel.: 778 549 350 e-mail: selecka@ksrdciklic.cz Hamerská Hana tel.: 778 549 348 e-mail: hamerska@ksrdciklic.cz Kontaktní místo pro bydlení - podpora zabydlování: Cílem aktivity je provozovat v Chomutově KMB v rámci podpory integrovaného řešení bytové nouze ve městě. Kontaktní místo pro bydlení bude vést databázi osob v bytové nouzi a bude jim poskytovat poradenství a pomoc při řešení jejich bytové nouze. Bude to zároveň i kontaktní místo pro majitele bytů, kteří budou chtít svůj byt vložit do programu Housing First. Podpora bydlení: Hlavním cílem je zajištění stabilního a dlouhotrvajícího bydlení pro osoby, které spadají do kategorie osob bez přístřeší nebo osob žijících v nejistém/nevyhovujícím bydlení. Dále těmto osobám pomoci zajistit stabilní bydlení, které bude pro ně dlouhodobě udržitelné a intenzivně pracovat s účastníky na cestě k životu podle jejich představ (naděje k žití lepšího života/smysluplnosti života). Cílová skupina: Osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení. V rámci realizovaného projektu se bude jednat především o osoby dle typologie ETHO, které jsou charakterizovány bytovou nouzí s potřebou komplexní podpory. Jedná se o osoby, které žijí na ulici, nádraží, přespávají v MHD a čelí opakovanému bezdomovectví. Dle své charakteristiky spadají tyto osoby do kategorie osob bez střechy a bez bytu, u kterých dochází ke kumulace nepříznivých faktorů. Jde o osoby: - bez přístřeší a bez sociálních kontaktů - čelící opakovanému bezdomovectví - nezaměstnané, zadlužené, žijící na pokraji absolutní chudoby, - příležitostně závislé na návykových látkách - se zvýšenými zdravotními riziky - s dlouhodobou zkušeností se závažnou bytovou nouzí, - opouštějící institucionální zařízení (DD a věznice) - s trestní minulostí.
Informace o projektu
Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_007/0000187 Školní 5336, 430 01 Chomutov, třetí patro č. dveří 306 Doba realizace projektu: 1. 12. 2022 – 30.11.2025 Kapacita: Okamžitá kapacita v KMB jsou 2 klienti a v podpoře bydlení 2 účastníci projektu.