© K srdci klíč, o.p.s. 2020
Dům na půl cesty v Mostě
Kontaktní informace
Dům na půl cesty v Mostě Chomutovská 2261/2 434 01 Most Kontaktní osoby: Vedoucí/sociální pracovnice: Bc. Miloradka Popović mobil: +420 773 380 040 e-mail: popovic@ksrdciklic.cz Pracovnice v sociálních službách pod dohledem sociálního pracovníka Lenka Vnoučková mobil: +420 775 293 008 email: vnouckova@ksrdciklic.cz Pracovníci v sociálních službách: Jana Kastnerová mobil: +420 775 293 008 e-mail: kastnerova@ksrdciklic.cz Renata Skaláková mobil: +420 775 293 008 e-mail: skalakova@ksrdciklic.cz Odborný supervizor služby: Mgr. Dagmar Doubravová Kapacita služby: 8 lůžek Identifikátor služby: 9763724 Poslání Dům na půl cesty v Mostě nabízí osobám ve věku 18 – 26 let opouštějícím školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy či jiná zařízení pro péči o děti a mládež a osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby možnost rozvíjet své znalosti, dovednosti a postoje a připravit se tak na život v přirozeném sociálním prostředí. Cíle Zabezpečit ubytování přibližující se běžnému bydlení, nabízet aktivity usnadňující vstup do zaměstnání, pomáhat ve zvyšování kvalifikace, zajistit dostatek možností trávení volného času, pomáhat rozvíjet přirozené sociální sítě, nabízet doplňkové aktivity v souladu s přáními uživatelů. Cílová skupina Cílovou skupinou uživatelů sociálních služeb Domu na půl cesty v Mostě jsou osoby ve věku 18 – 26 let, které opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě jiná zařízení pro péči o děti a mládež, nebo jsou propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody či ochranné léčby. Cílovou skupinou uživatelů nejsou imobilní osoby, mentálně či smyslově postižení, osoby s potřebou akutní lékařské pomoci či aktivní uživatelé omamných a psychotropních látek. DPC v Mostě pomáhá mladým lidem připravit se na samostatný život. Pomáháme mladým lidem zařadit se na trh práce, osvojit si sociální dovednosti v oblasti práce, hospodaření s penězi, bydlení. V rámci o.p.s., K srdci klíč poskytujeme sociální šatník, potravinovou pomoc. Rádi Vás mezi námi přivítáme. Úhrada za ubytování je 130,- Kč za den
Informace o službě
službu podporuje
CENÍK