© K srdci klíč, o.p.s. 2020
Dům na půl cesty v Mostě
Kontaktní informace
Dům na půl cesty v Mostě Chomutovská 2261/2 434 01 Most Kontaktní osoby: Vedoucí/sociální pracovnice: Bc. Miloradka Popović mobil: +420 773 380 040 e-mail: popovic@ksrdciklic.cz Pracovnice v sociálních službách pod dohledem sociálního pracovníka Lenka Vnoučková mobil: +420 775 293 008 email: vnouckova@ksrdciklic.cz Pracovníci v sociálních službách: Lena Strejčková mobil: +420 775 293 008 e-mail: strejckova@ksrdciklic.cz Renata Skaláková mobil: +420 775 293 008 e-mail: skalakova@ksrdciklic.cz Odborný supervizor služby: Mgr. Dagmar Doubravová Kapacita služby: 8 lůžek Identifikátor služby: 9763724 Co nabízíme Prostřednictvím ubytování na přechodnou dobu nabízíme zázemí pro adaptaci na samostatný život v důstojných podmínkách, individuální pomoc a podporu při rozvíjení stávajících a získávání nových znalostí a dovedností potřebných pro běžný způsob života, pomoc při uplatnění na trhu práce či zvýšení kvalifikace, pomoc při využití všech dostupných prostředků a informací vedoucích ke začlenění do přirozeného prostředí. Komu Cílovou skupinou jsou zpravidla osoby ve věku 18 – 26 let, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Kapacita služby je 8 osob/3 byty. Službu nemůžeme poskytnout osobám, které potřebují akutní psychologickou, psychiatrickou či zdravotní pomoc, dále osobám se závažným mentálním či smyslovým postižením a osobám s tělesným handicapem vyžadujícím bezbariérovost. Cena Úhrada za ubytování je 130,-Kč za den. Proč? „Pokud chceš někomu pomoci, dej mu do ruky klíč, ale nech ho, ať si odemkne sám.“
Informace o službě
službu podporuje
PREZENTACE LETÁK POTVRZENÍ O        ZDRAVOTNÍM STAVU
Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové