© K srdci klíč, o.p.s. 2017
Dům na půl cesty v Mostě
Kontaktní informace
Dům na půl cesty v Mostě Chomutovská 2261/2 434 01 Most Kontaktní osoby: Vedoucí/sociální pracovník: Eva Basáková, DiS. mobil: +420 773 380 040 e-mail: basakova@ksrdciklic.cz Pracovníci v sociálních službách: Alison Schovánek mobil: +420 775 293 008 e-mail: schovanek@ksrdciklic.cz Jiří Jaroš mobil: +420 775 293 008 e-mail: jaros@ksrdciklic.cz Jaroslav Basák mobil: +420 775 293 008 Odborný supervizor služby: Mgr. Dagmar Doubravová Kapacita služby: 8 lůžek Identifikátor služby: 9763724 Poslání Dům na půl cesty v Mostě nabízí osobám ve věku 18 – 26 let opouštějícím školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy či jiná zařízení pro péči o děti a mládež a osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby možnost rozvíjet své znalosti, dovednosti a postoje a připravit se tak na život v přirozeném sociálním prostředí. Cíle: Zabezpečit ubytování přibližující se běžnému bydlení, nabízet aktivity usnadňující vstup do zaměstnání, pomáhat ve zvyšování kvalifikace, zajistit dostatek možností trávení volného času, pomáhat rozvíjet přirozené sociální sítě, nabízet doplňkové aktivity v souladu s přáními uživatelů. Cílová skupina Cílovou skupinou uživatelů sociálních služeb Domu na půl cesty v Mostě jsou osoby ve věku 18 – 26 let, které opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě jiná zařízení pro péči o děti a mládež, nebo jsou propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody či ochranné léčby. Cílovou skupinou uživatelů nejsou imobilní osoby, mentálně či smyslově postižení, osoby s potřebou akutní lékařské pomoci či aktivní uživatelé omamných a psychotropních látek. DPC v Mostě pomáhá mladým lidem připravit se na samostatný život. Pomáháme mladým lidem zařadit se na trh práce, osvojit si sociální dovednosti v oblasti práce, hospodaření s penězi, bydlení. V rámci o.p.s., K srdci klíč poskytujeme sociální šatník, potravinovou pomoc. Rádi Vás mezi námi přivítáme. Ůhrada za ubytování je 110,- Kč měsíčně
Informace o službě
službu podporuje