© K srdci klíč, o.p.s. 2020
Azylový dům pro rodiny s dětmi v Mostě
Kontaktní informace
Azylový dům pro rodiny s dětmi v Mostě Chomutovská 2261/2 434 01 Most Vedoucí služby: Bc. Radka Vlachá Telefon: 775 731 720 e-mail: vlacha@ksrdciklic.cz Sociální pracovník: Eva Basáková, DiS. Telefon: 776 630 715 e-mail: basakova@ksrdciklic.cz Sociální pracovnice je k dispozici všední den od 8 h do 16 h. Pracovníci v sociálních službách: Lenka Gajarská Telefon: 776 630 741 e-mail: gajarska@ksrdciklic.cz Květa Alimi Telefon: 776 630 741 e-mail: alimi@ksrdciklic.cz Martina Zadražilová Telefon: 776 630 741 e-mail: zadrazilova@ksrdciklic.cz Eva Sochorovská Telefon: 776 630 741 e-mail: sochorovska@ksrdciklic.cz Pracovníci v sociálních službách v nepřetržitém provozu: Tel. č. 776 630 741 (základní informace non stop) Odborný supervizor: Mgr. Petr Džambasov Poslání: Projekt řeší dosavadní absenci krizového bydlení pro rodiny s dětmi prostřednictvím pobytové sociální služby dle § 57 Zákona o sociálních službách - Azylový dům pro rodiny s dětmi s kapacitou 6 rodin (max. však 20 osob). K srdci klíč, o. p. s. reaguje na potřebu zajištění krizového bydlení v prvním stupni prostupného bydlení pro rodiny s dětmi, které se ocitly v náročné životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Cílová skupina: Rodiny s dětmi a muži samoživitelé s dětmi, kteří se ocitli v krizi spojené se ztrátou bydlení. Jde o rodiny, které jsou postiženy příčinami problémů natolik, že jsou donuceny opustit stávající obydlí a nemohou využít jiného optimálního bydlení, tj. jsou nuceny hledat alternativu ve formě ubytoven, nebo zůstaly skutečně fyzicky bez přístřeší. Neumíme zajistit kvalitní sociální službu lidem, kteří potřebují akutní psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, dále osobám se závažným mentálním a smyslovým postižením bez opatrovníka a osobám s tělesným handicapem vyžadujícím bezbariérovost. Cíle: Cílem služby je stabilizace rodiny jako celku, tj. sanace bio-psycho-sociálních potřeb rodiny do takové míry, aby mohly být dále prostřednictvím sociální práce rozvíjeny klíčové potřeby jednotlivých členů, jež jsou významné pro eliminaci rizikových faktorů způsobujících její přímé ohrožení či rozpad.
Informace o službě
PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 5 Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000175 Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace: 1. 9. 2022 – 31. 3. 2025
LETÁK SLUŽBY CENÍK SLUŽBY MAPA S UMÍSTĚNÍM SLUŽBY