© K srdci klíč, o.p.s. 2020
Azylový dům pro rodiny s dětmi v Mostě
Kontaktní informace
Azylový dům pro rodiny s dětmi v Mostě Chomutovská 2261/2 434 01 Most Odborný garant: Bc. Lucie Průšová, DiS. Telefon: 775 731 720 e-mail: prusova@ksrdciklic.cz Sociální pracovník: Eva Basáková, DiS. Telefon: 776 630 715 e-mail: basakova@ksrdciklic.cz Pracovníci v sociálních službách: Lenka Gajarská Telefon: 776 630 741 e-mail: gajarska@ksrdciklic.cz Renáta Stolárová Telefon: 776 630 741 e-mail: stolarova@ksrdciklic.cz Lenka Vnoučková Telefon: 776 630 741 e-mail: vnouckova@ksrdciklic.cz Odborný supervizor: Mgr. Dagmar Doubravová Registrovaná sociální služba dle Zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, § 57 Azylové domy Identifikátor služby: 9422230 Kapacita služby: 20 osob, 6 bytů pro 6 rodin s dětmi Cílová skupina: Rodiny s dětmi a muži s dětmi s bydlištěm v Mostě, kteří se ocitli v krizi spojené se ztrátou bydlení. Nemůžeme poskytnout službu lidem, kteří potřebují akutní psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, dále osobám se závažným mentálním a smyslovým postižením a osobám s tělesným handicapem vyžadujícím bezbariérovost. Poslání: Projekt řeší dosavadní absenci krizového bydlení pro rodiny s dětmi v Mostě prostřednictvím zřízení nové pobytové sociální služby dle § 57 Zákona o sociálních službách - Azylový dům pro rodiny s dětmi s kapacitou 6 rodin. Reaguje tím na potřebu zajištění krizového bydlení v prvním stupni prostupného bydlení pro rodiny s dětmi, které se ocitly v náročné životní situaci spojené se ztrátou bydlení písemně zaznamenané ve SPSZ Statutárního města Mostu na období 2017 - 2019. Cíle: Cílem projektu je do 31. 12. 2020 stabilizace minimálně 18 rodin, které jsou postiženy příčinami problémů natolik, že jsou donuceny opustit stávající obydlí a nemohou využít jiného optimálního bydlení, tj. jsou nuceny hledat alternativu ve formě ubytoven, nebo zůstaly skutečně bez přístřeší.
Informace o službě
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007842 Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost Číslo výzvy: 03_16_052 Název výzvy: Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
LETÁK SLUŽBY PREZENTACE SLUŽBY