© K srdci klíč, o.p.s. 2020
Azylový dům pro muže v Mostě
Kontaktní informace
Azylový dům pro muže v Mostě Ľudovíta Štúra 2504/4 434 01 Most Kontaktní osoby: Vedoucí služby Bc. Radka Vlachá telefon: 775 731 720 e-mail: vlacha@ksrdciklic.cz Sociální pracovník: Michaela Ochtábcová, DiS. et DiS. telefon: 775 731 724 e-mail: ochtabcova@ksrdciklic.cz Bc. Křížová Kateřina telefon: 775 731 724 e-mail: krizova@ksrdciklic.cz Sociální pracovníci jsou k dispozici od 8 h do 16 h. Pracovníci v sociálních službách: Monika Rohanová, Miroslav Gaži, Jarůšková Ludmila, Římanová Nina, Cvrčková Zděnka, Trpková Zlata, Miroslava Hodaňová Pracovníci v sociálních službách v nepřetržitém provozu Tel. č. 775 731 722 (základní informace non stop) Odborný supervizor: Mgr. Petr Džambasov Kapacita služby: 30 lůžek (28 lůžek v Mostě, ul. Ľudovíta Štúra 2504/4 a 2 lůžka ul. Chomutovská 2261/2 ve cvičných bytech č. 10 a 14). Identifikátor služby: 8836274 Poslání Azylový dům pro muže v Mostě podporuje muže bez domova při řešení jejich tíživé životní situace. Prostřednictvím sociálního poradenství, poskytnutím dočasného ubytování, stravy a individuálním přístupem pomáháme cílové skupině nalézt hodnoty, které ztratili - střechu nad hlavou, smysluplnou práci a lidskou důstojnost. Cíle: Podpora při získávání a rozvoji samostatnosti uživatelů k řešení jejich životní situace se zaměřením na rozvoj schopností uživatelů zajistit si a udržet bydlení, přirozené sociální vazby a uplatnění se na volném trhu práce. Cílová skupina Muži bez přístřeší ve věku 18 – 80 let. Objekt je kompletně bezbariérový, umožňuje přístup osobám s fyzickým postižením včetně vozíčkářů schopných sebeobsluhy. Nemůžeme poskytnout službu lidem, kteří potřebují akutní psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, dále osobám se závažným mentálním a smyslovým postižením v důsledku nějž nejsou schopni využívat službu azylového domu. Zaměřujeme se na zabezpečení základních životních potřeb prostřednictví registrované sociální služby v rámci § 57, Zákona O sociálních službách. Navíc umožňujeme uživatelům služby odpracování Obecně prospěšné práce (jako alternativy trestu), jsme vykonavatelé Veřejné služby, v rámci nichž se uživatelé podílejí na péči o prostředí, ve kterém jsou ubytování a o blízké okolí. V odůvodněných případech využíváme zdroje potravinové pomoci a sociálního šatníku.
Informace o službě POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU MAPA S UMÍSTĚNÍM SLUŽBY CENÍK
PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 5 Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000175 Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace: 1. 9. 2022 – 31. 3. 2025