© K srdci klíč, o.p.s. 2020
Azylový dům pro muže v Mostě
N  
Kontaktní informace
Azylový dům pro muže v Mostě Ľudovíta Štúra 2504/4 434 01 Most Kontaktní osoby: Vedoucí služby Bc. Radka Vlachá telefon: 775 731 720 e-mail: vlacha@ksrdciklic.cz Sociální pracovník: Michaela Ochtábcová, DiS. et DiS. telefon: 775731 724 e-mail: ochtabcova@ksrdciklic.cz Jana Rozinajová, DiS. telefon 775 731 724 e-mail: rozinajova@ksrdciklic.cz Sociální pracovníci jsou k dispozici od 8 h do 16 h. Pracovníci v sociálních službách: Iveta Musilová, Miroslava Hodaňová, Miroslav Gaži, Iveta Gažiová, Irena Monhartová, František Průša Pracovníci v sociálních službách v nepřetržitém provozu Tel. č. 775 731 722 (základní informace non stop) Odborný supervizor služby: Mgr. Dagmar Doubravová Kapacita služby: 30 lůžek (22 lůžek v Mostě, 8 lůžek v Dolním Jiřetíně). Identifikátor služby: 8836274 Poslání Azylový dům pro muže v Mostě podporuje muže bez domova při řešení jejich tíživé životní situace. Prostřednictvím sociálního poradenství, poskytnutím dočasného ubytování, stravy a individuálním přístupem pomáháme cílové skupině nalézt hodnoty, které ztratili - střechu nad hlavou, smysluplnou práci a lidskou důstojnost. Cíle: Podpora při získávání a rozvoji samostatnosti uživatelů k řešení jejich životní situace se zaměřením na rozvoj schopností uživatelů zajistit si a udržet bydlení, přirozené sociální vazby a uplatnění se na volném trhu práce. Cílová skupina Muži bez přístřeší ve věku 18 – 80 let. Nemůžeme poskytnout službu lidem, kteří potřebují akutní psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, dále osobám se závažným mentálním a smyslovým postižením a osobám s tělesným handicapem vyžadujícím bezbariérovost. Zaměřujeme se na zabezpečení základních životních potřeb prostřednictví registrované sociální služby v rámci § 57, Zákona O sociálních službách. Navíc umožňujeme uživatelům služby odpracování Obecně prospěšné práce (jako alternativy trestu), jsme vykonavatelé Veřejné služby, v rámci nichž se uživatelé podílejí na péči o prostředí, ve kterém jsou ubytování a o blízké okolí. V odůvodněných případech využíváme zdroje potravinové pomoci a sociálního šatníku.
Informace o službě
službu podporují
POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU LETÁK SLUŽBY MAPA S UMÍSTĚNÍM SLUŽBY CENÍK
Financování služby: PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 3 Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509 Termín realizace: 1.10.2019 – 30.6.2022 Finanční podpora služeb: 1.1.2020 – 31.12.2021